Hur startar jag en förening?

Det viktigaste för att starta en förening är att det finns ett tydligt engagemang och en idé på vad ni vill göra.

Börja med att fundera på detta

  • Vad vill ni göra?
  • Finns det en eller flera eldsjälar som vill driva verksamheten?
  • Finns det ett intresse från andra av er föreningsidé?
  • Har ni koll på vilka andra föreningar som finns i närområdet? Är det bra eller mindre bra med konkurrens?
  • Är ni minst tre personer (det måste finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör).
  • Vad ska föreningen heta?

Starta en förening, steg för steg

1. Ha ett uppstartsmöte

Kul att ni vill starta en förening. Vad vill ni göra i er förening och vilka mål har ni? Vilken målgrupp har ni? Bestäm vilka tre personer som ska sitta i styrelsen samt övriga roller i föreningen. Fundera på hur ni vill gå från idé till genomförande. På ert första årsmöte kommer ni ta beslut på det som ni kommer fram till på uppstartsmötet. För att komma ihåg vad ni har sagt behöver ni föra protokoll.

2. Skriv förslag på föreningens stadgar

Stadgarna är föreningens regler. I stadgarna beskriver ni tydligt vad föreningen heter, vilket syfte och mål som föreningen har och i vilken stad den finns.

3. Skriv förslag på verksamhetsplan

Bestäm vad ni vill göra i er förening genom att ta fram en verksamhetsplan för det kommande året. För att driva en förening måste ni genomföra aktiviteter.

4. Fundera på finansiering

Det är bra att fundera kring ekonomin redan vid starten av en förening. Ofta behöver ni pengar för att kunna genomföra det ni brinner för. Det kan vara till lokalkostnader, fika, resor eller inköp av material. Ta fram en budget som stämmer överens med verksamhetsplanen och fundera även på hur ni kan hitta finansiering.

5. Håll ert första årsmöte

Det här är föreningens viktigaste möte och det håller ni varje år. På årsmötet väljer ni styrelse och ordförande samt beslutar om stadgar och verksamhetsplan.

6. Håll ett konstituerande möte

På ett konstituerande möte beslutar ni om vem eller vilka som får teckna bankkonto för föreningen samt väljer sekreterare och kassör. Skicka protokollet från det konstituerande till banken. Det vanligaste är att ni håller det konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

7. Registrera föreningen hos Skatteverket

För att kunna starta ett bankkonto, hyra en lokal eller ansöka om bidrag behöver föreningen ha ett organisationsnummer. Det kan ni ansöka om på Skatteverkets webbplats, i de allra flesta fall behöver föreningen ett organisationsnummer även om det inte är ett krav.

8. Det första styrelsemötet

Nu pratar ni om strategiska frågor, uppföljning och vem som ansvarar för vad. Sekreteraren som skriver protokoll och sparar det. Det är viktigt för att komma ihåg vad ni har sagt samt kunna dela med dem som inte var med på mötet. Tänk på att inte sprida personuppgifter. Minst två personer ska skriva under protokollet.

Nu är ni igång, lycka till!

På andra webbplatser

Skaffa ett organisationsnummer hos Skatteverket
Om personuppgifter och GDPR på Datainspektionen