Om Non-Silence Generation

Non-Silence Generation ger unga verktygen som behövs för att organisera sig genom föreningslivet.

Genom att engagera dig i en idrottsförening, en elevkår, ett politiskt parti eller någon annan organisation där fler brinner för samma saker som du, får du stöd och pepp i att förverkliga dina idéer. I en värld där våra handlingar betyder mer än någonsin.

Vi vill:

  • göra föreningslivet tillgängligt för alla.
  • tydligt visa vad det ger att engagera sig i en förening.
  • matcha unga med det engagemang som passar allra bäst.
  • uppdatera bilden av hur en folkrörelse ser ut.

Vi vill visa att föreningslivet är en arena där unga får utöva och lära sig demokrati. Genom att engagera fler unga i föreningslivet får fler en chans att forma samhället och bli stärkta som ledare.

Unga är inte en tyst generation, utan står upp för ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Vad vi gör

Non-Silence Generation är ett nationellt projekt som genomförs under tre år i samarbete mellan Fryshuset och Raoul Wallenberg Academy och är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Fryshusets verksamheter we_change och ungdomar.se är också en del av Non-Silence Generation och tillsammans möjliggör vi för unga att engagera sig på olika sätt. Projektet finns både fysiskt och digitalt, lokalt och nationellt, stort och litet.

Matchningsguiden möjliggör matchning mellan föreningar och unga som vill engagera sig.

Kunskapsbanken innehåller grundläggande information om hur du praktiskt går tillväga för att starta, driva och engagera dig i en förening från idé till genomförande.

Förebilder finns det gott om inom föreningslivet och här lyfter vi unga personer som brinner för sin passion och engagerar sig ideellt.

Vi ger unga, oavsett bakgrund, de kunskaper och sammanhang som behövs för att kunna engagera sig i föreningslivet. Det gör vi till exempel genom särskilt riktade insatser mot unga som inte har ett engagemang med sig hemifrån eller saknar en meningsfull fritid.

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy
Fryshuset
we_change
ungdomar.se
Svenska Postkodlotteriet