Min förening vill vara med

Vill din förening också vara med i matchningsguiden och göra föreningslivet tillgängligt för alla? Kul, då ger vi tillsammans stöd och pepp till unga som vill engagera sig!

Villkor för att vara en del av matchningsguiden

  • Unga ska kunna bli medlemmar i föreningen.
  • Föreningen ska ha verksamhet riktad mot 15-25-åringar.
  • Det ska vara enkelt att bli medlem och engagera sig i föreningen (tex. via en webbsida).
  • Unga ska kunna påverka innehållet i föreningens verksamhet och sin egen roll i organisationen.
  • Föreningen ska stå bakom och verka inom ramarna för demokratin.

Du som surfar med mobilen – du får en bättre formulärupplevelse här.