Medlemmar

Föreningens ❤️ är medlemmarna. Det är medlemmarna som bestämmer vad föreningen ska göra och utan medlemmar kan föreningen inte finnas. För att ni ska kunna kalla er en förening, krävs det att ni är minst tre medlemmar.

Det finns flera anledningar till att bli medlem i en förening. Du kanske brinner för en speciell fråga, vill hålla på mer med din hobby eller bli ungdomsledare. Oavsett anledning finns det något för dig inom föreningslivet.

Ju fler medlemmar – desto starkare röst!

En förening är byggd på demokrati, vilket betyder att medlemmarna är med och bestämmer om verksamheten. Det är medlemmarna som beslutar vilka som ska arbeta i styrelsen och vad föreningen ska göra.

Hitta nya medlemmar – några tips på vägen

 • Se till att synas i olika sammanhang, då når ni ut med ert budskap och fler hittar till er förening = fler medlemmar!
 • Se till att det är tydligt vad er förening står för.
 • Fixa en egen webbplats, skaffa en egen sida på Facebook, starta ett Instagram-konto. Eller någon annan social kanal som passar just er förening och målgrupp.
Våga testa oväntade sätt att hitta medlemmar på! Det är bara din egen fantasi som sätter stopp.
 • Skapa och bjud in till ett arrangemang/konsert/läger/loppis.
 • Berätta om föreningen när du träffar gamla och nya kompisar/familj/klasskompisar etc.
 • Besök en skola, sätt upp affischer på biblioteket eller boka in en kväll på en fritidsgård.
 • Kanske finns det någon annan förening som ni kan samarbeta med?
 • Besök mässor eller forum där potentiella medlemmar kan finnas.

Mun-till-mun-metoden

Glada och nöjda medlemmar och andra som ni kommer i kontakt med kommer berätta om er förening. På så sätt sprider de ett gott rykte och fler vill vara med i föreningen!

Medlemsregister

Om föreningen har ett medlemsregister betyder det att ni behandlar personuppgifter. För att få göra det måste ni alltid ha ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Tänk på:

 • Samla bara in uppgifter om personer som föreningen verkligen behöver.
 • Se till att ha rätta uppgifter och uppdatera dem vid behov, till exempel mailadress.
 • Spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.

Ni i föreningen behöver också informera medlemmarna om vilken typ av information som ni samlar in och varför samt vilka rättigheter som medlemmen har.

Se till att medlemsregistret är uppdaterat (medlem i en förening = rösträtt på årsmötet) och utse en person i styrelsen som ansvarar för registret. Det vanligaste är att kassören är ansvarig eftersom den personen oftast har koll på vem som har betalat medlemsavgiften.

Dessutom baseras ofta bidrag på antal medlemmar i föreningen. Och därför är det jätteviktigt att medlemsregistret stämmer överens med verkligheten.

Demokratiskola

Ofta kallas en förening för en demokratiskola. Genom att medlemmarna kan göra sin röst hörd och påverka vad föreningen ska göra, utövar de demokrati.

Läs mer

Om dataskyddsförordningen och föreningar på Datainspektionen