Marknadsföring och kommunikation

Genom att kommunicera på ett tydligt, intressant och relevant sätt ökar ni era chanser att nå de människor ni vill. Om kommunikationen är kreativ och oväntad – desto bättre!

Hur når ni ut med ert budskap? Vilken kanal är bäst? Satsa på föreningens marknadsföring och kommunikation genom att ta fram en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen ger er stöd och inspiration när ni ska berätta om er förening.

Bra saker att fundera på

 • Vilka är era viktigaste målgrupper, vilka riktar sig informationen till? Det kan vara allmänheten, era medlemmar, politiker eller någon annan. Genom att veta och lära känna er målgrupp blir det lättare att ta fram kommunikation som passar just dem.
 • Vad är ert budskap? Berätta vad vill ni göra och hur ni genomför det.
 • Var finns målgruppen? Fundera på i vilka kanaler ni når er målgrupp bäst. Är det på er webbplats, i nyhetsbrev, i sociala kanaler, via mail, pressmeddelande, på fritidsgården, andra mötesplatser eller i skolan?
 • Går det att involvera målgruppen på något vis? Ni kan till exempel ställa konkreta frågor på sociala medier.
 • Vilket innehåll vill målgruppen få och hur ofta? Om ni inte redan vet, fråga gärna!
 • Vad vill ni att målgruppen ska göra? Vill ni att de delar en artikel, blir medlem i er förening, engagerar sig som ledare eller läser ert material?

Tips

 • Se till att det är era egna bilder som ni publicerar samt att de som är med på bilden har godkänt att vara med. Be dem skriva på en samtyckesblankett.
 • Tänk på att ha ett schysst bildspråk.
 • Skriv så enkelt, tydligt och inkluderande som möjligt. Då kan alla förstå och läsa texten.
 • Undvik förkortningar och skriv ut hela ordet.
 • Gör webbsidan lättare att läsa genom att blanda text med bilder, mellanrubriker och punktlistor.
 • Låt gärna någon annan läsa igenom texten innan du publicerar den. Då minskar du risken för stavfel och kan även kolla så budskapet är tydligt.

Det absolut bästa är att testa sig fram. Och att återanvända det som funkar, uppfinn inte hjulet på nytt.

Mäta och utvärdera

Genom att hålla koll på er marknadsföring och kommunikation lär ni er vad som funkar och inte. Hur många likes får ett visst inlägg? Hur många personer nås? Om föreningen har en webbplats kan ni koppla på Google Analytics och följa besökarna på sidan och samla på er värdefull statistik.

Ett mål ska vara S-M-A-R-T

Specifikt – målet ska vara tydligt och avgränsat.
Mätbart
– bestäm i förväg hur ni ska veta hur målet är uppfyllt eller inte.
Accepterat
– de som ska jobba med målet behöver acceptera och förstå det.
Realistiskt
– målet ska vara möjligt att uppnå.
Tidsbundet
– inom vilken tid ska målet vara uppfyllt.

På andra webbplatser

Sveriges Kommunikatörer