Tillgänglighet och delaktighet

Det är viktigt att alla känner sig välkomna och delaktiga i föreningen. Med några enkla knep kan ni skapa möjlighet för att alla ska kunna delta efter sina förutsättningar.

För att skapa tillgänglighet och delaktighet i föreningen kan ni till exempel tänka på detta:

Hej!

Kom i tid och säg hej!

Agenda

Berätta i god tid (till exempel via mail) inför möten vad det kommer handla om och vad som förväntas av alla.

Allergi

Håll koll på varandras eventuella allergier och fråga om ni inte vet! Det kan vara mat, parfym, växter, pälsdjur, tobaksrök med mera. Tänk på att detta är känsliga personuppgifter om ni sparar det i till exempel en lista, så glöm inte att läsa på om GDPR.

Genom att sitta i en ring har alla som vill möjlighet att ta plats.

Fysiska platsen och miljön

Välj en plats dit alla kan ta sig, till exempel med bussen. Se till att hissar och toaletter funkar och är tillgängliga för alla samt att det finns plats för alla runt mötesplatsen/bordet.

Paus

Glöm inte att pausa och fråga så alla mår bra. Ha gärna något att äta och dricka, fyll på med energi så ni orkar hela mötet.

Prata och lyssna

Undvik förkortningar då det kan exkludera de personer som är nya. Prata så alla förstår. Se till att alla kommer till tals och bli lyssnade på. Avbryt inte varandra. Boosta varandras idéer genom att säga ”Ja, och…”.

På andra webbplatser

Info och checklistor om tillgänglighet på Myndigheten för delaktighet
Om känsliga personuppgifter och GDPR på Datainspektionen