Olika typer av möten

I en förening finns det flera möten som behöver genomföras varje år. Längre ned på sidan finns länkar till mallar för samtliga möten.

Årsmöte

Föreningens viktigaste möte är årsmötet och det ska ni hålla varje år.

På årsmötet har föreningens medlemmar rösträtt och därmed möjlighet att påverka och besluta om föreningens framtid.

Ni stänger det gamla året genom att gå igenom vad som hände i verksamheten och hur det gick ekonomiskt.

Ni beslutar även om föreningens stadgar (på ert första årsmöte, sen endast om ni ska ändra dem), antar verksamhetsplan och budget samt väljer styrelse och revisorer för kommande år.

Sekreteraren skriver protokoll och sparar det, för att komma ihåg vad ni har sagt och beslutat samt kunna dela med dem som inte har närvarat på mötet. Det är ordförande, sekreterare och valda justerare som ska skriva under protokollet.

Inför årsmötet tar styrelsen fram förslag på verksamhetsplan och budget.

Konstituerande möte

Det konstituerande mötet håller ni varje år och då beslutar ni om vem eller vilka som får teckna bankkonto och avtal för föreningen samt väljer sekreterare och kassör.

Glöm inte att skicka protokollet från det konstituerande mötet till banken.

Det vanligaste är att ni håller det konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

Styrelsemöte

Nu pratar ni om strategiska frågor, uppföljning och vem som ansvarar för vad.

Sekreteraren skriver protokoll och sparar det, för att komma ihåg vad ni har sagt och beslutat samt kunna dela med dem som inte har närvarat på mötet. Minst två personer ska skriva under protokollet, det brukar vara ordförande och sekreteraren.

Det är föreningens stadgar som bestämmer hur många styrelsemöten som ska hållas varje år.