Förening

Ungdom Mot Rasism

Ikon för platsvisare På flera orter

Bli en del av Sveriges mest högljudda röst mot rasism. Vi är unga som organiserar oss både lokalt och nationellt. Och du behövs i kampen mot rasism!

Ungdom Mot Rasism utbildar och håller föreläsningar om rasism och postkolonialism för medlemmar, skolelever, andra organisationer och aktörer. Vi arrangerar även demonstrationer eller uppmärksammar särskilda viktiga dagar i kampen mot rasism. Vi tror att kunskapsspridning om rasismen, dess historia och nuvarande existens är ett sätt för oss att bekämpa den. 

En mer antirasistisk värld!

Lokalt försöker vi förändra våra närsamhällen. Vi tror att det är ett effektivt sätt att skapa förändring på. Att vara medlem i Ungdom Mot Rasism betyder att du få vara med i en stor gemenskap av antirasister. Om du vill engagera dig lokalt kan du antingen gå med i en befintlig lokalgrupp eller starta en ny. 

Hos Ungdom Mot Rasism kan du:

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hålla på med mitt intresse/Bli medlem
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt