Förening

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Ikon för platsvisare På flera orter

SSU är Socialdemokraternas ungdomsförbund och står upp för en jämlik, demokratisk och grön framtid.

SSU är frihetens och jämlikhetens ungdomsförbund och en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. Vi vill ha en värld där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina innersta drömmar. Varje människa ska ha rätt att styra över sitt eget liv och tillsammans med andra forma politiken för framtiden.

Var med och skapa förändring!

Som medlem i SSU finns det massor att göra! Du kan vara med och påverka i politiska frågor som är viktiga för dig – oavsett om det är feminism, jämlikhet eller bostadsfrågor. Du får lära dig mer om de frågor du brinner för.

Tre viktiga fokusområden för SSU: verka för ett jämlikt samhälle, en solidarisk och rättvis värld samt miljö- och klimatpolitik.

Som engagerad i SSU får du verktyg för att själv förändra samhället. Du kan också delta i utbildningar, digitala kampanjer och aktiviteter tillsammans med andra som delar dina intressen. 

Hos SSU kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hjälpa någon annan
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt