Förening

Elevernas riksförbund

Ikon för platsvisare På flera orter

Elevernas Riksförbund, tidigare Sveriges elevråd – SVEA, är en organisation av och för elever. Det betyder att förbundet utgörs av våra medlemmar som är elever och att vi verkar för deras intressen. Alla våra medlemmar är elevråd, elevkårer eller andra former av elevorganiseringar på övre grundskolan och gymnasiet. Varje medlemsförening har en röst på vårt årsmöte och de beslutar bland annat om vår verksamhet. Beslut tas exempelvis om vilken politik vi ska driva och vilka som ska sitta i styrelsen. Att vara medlem är ett sätt att både lyfta sin röst och att stärka elevperspektivet i den nationella skoldebatten genom en samlad elevrörelse!

Vi arbetar för en bättre och mer demokratisk skola.

En del av vårat arbete är att stärka elever genom kostnadsfria aktiviteter. Vi arrangerar bland annat årligen nationella, regionala och lokala träffar för våra medlemmar. Som medlem så får du länken till vår medlemssida som innehåller guider, inspirationsmaterial och mallar som hjälper er i ert arbete!