Förening

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Ikon för platsvisare På flera orter

Vill du också vara en del av barnrättskampen och förbättra barns villkor och förutsättningar? I Rädda Barnens Ungdomsförbund kämpar vi för att barns tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar i alla lägen.

För att förbättra barns villkor finns Rädda Barnens Ungdomsförbund. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund där alla upp till och med 26 år kan vara medlemmar. RBUF är ett queerfeministiskt och antirasistiskt förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. Vi kämpar för att barns tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar i alla lägen.

Bli en del av barnrättskampen – tillsammans är vi starka!

Allt är gratis för medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund! För oss är det viktigt att pengar inte ska stoppa den som vill engagera sig. Därför är alla aktiviteter och resor till aktiviteter helt kostnadsfritt.

Du kan exempelvis engagera dig genom att sprida kunskap eller i direkt verksamhet med barn. Hos oss kan du också påverka politiskt genom att skriva debattartiklar, demonstrera eller samla namnunderskrifter. Allt vi gör, gör vi för att förbättra barns villkor.

Hos Rädda Barnens Ungdomsförbund kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt