Förening

Ung Vänster

Ikon för platsvisare På flera orter

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund och är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som kämpar för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet.

I över 100 år har Ung Vänster kämpat tillsammans med andra för att alla ska kunna leva i en värld med samma förutsättningar och möjligheter. Vi står för ett jämlikt och rättvist samhälle där ens klass inte ska avgöra ens livslängd. Vi gör det för att vi vet att samhället skulle vara bättre om resurserna fördelades jämlikt.

Vårt mål – det klasslösa samhället.

Vi är en röst för unga kvinnor, unga ur arbetarklassen och andra som inte har makten över sina egna liv. Ung Vänster för en kamp mot klassamhället, arbetar antifascistiskt och antirasistiskt, satsar stort på feministiskt självförsvar och deltar i kampen mot klimatkrisen.

Vi är de som outtröttligt säger ifrån när någon drar ett sexistiskt skämt i korridoren eller fikarummet, vi är de som skriker oss hesa på antirasistiska demonstrationer och vi är de som ständigt tar kampen för ett i grunden annat samhälle.

Hos Ung Vänster kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Hjälpa någon annan
  • Arbeta administrativt
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt