Förening

Liberala Studenter

Ikon för platsvisare På flera orter

Vi är den självklara mötesplatsen för liberala studenter. Hjälp oss i kampen mot populism och rasism för ett friare och liberalare samhälle.

Vill du vara en del av ett forum för att diskutera viktiga samhällsfrågor? Hos Liberala Studenter finns nätverket och andra engagerade som tillsammans påverkar politiker, opinionsbildare, andra studenter och samhället.

Varje människa äger rätten att bestämma över sitt eget liv.

Vi fokuserar stora delar av vårt arbete på opinionsbildning, men också på sociala aktiviteter och möjligheter för liberalt sinnade studenter att träffas och diskutera. Hos oss utvecklas du som människa och får nya vänner och insikter på köpet.

Liberala Studenter verkar i nära anslutning till Liberalerna och Liberala Ungdomsförbundet. Vi jobbar för människors lika värde och att varje människa äger rätten att bestämma över sig själv och sitt eget liv. På högskolor och universitet runtom i landet kämpar vi för frihet och de liberala bildningsidealen.

Hos Liberala Studenter kan du

  • Anordna events och aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Hjälpa till med sociala medier