Förening

jagvillhabostad.nu

Ikon för platsvisare På flera orter

Fler bostäder till unga! Vi är ett partipolitiskt obundet ideellt förbund för och av unga som verkar inom bostadspolitik.

jagvillhabostad.nu vill öka möjligheterna för unga att komma in på bostadsmarknaden och gör det genom att ställa krav på politiker, bostadsbolag och andra aktörer på bostadsmarknaden. Vårt övergripande mål är att det byggs fler bostäder och att det ska bli lättare att få tag på en bostad till ett pris unga har råd att efterfråga. Vi anser att om alla inblandade parter tar ett gemensamt ansvar är det möjligt att få fram fler bostäder till unga.

Vi tar ställning mot bostadsbristen!

Ju fler vi är som säger nej till bostadsbristen desto mer krav kan vi ställa!

javillhabostad.nu för ett brett påverkansarbete genom att bland annat se över andrahandsmarknaden, värna allmännyttan samt synliggöra problematiken kring hyressättningen. Vi tar fram egna förslag för att lösa bostadskrisen och att vi bedriver ett påverkansarbete mot politiker.

Vill du lära dig mer om bostadspolitik? Hos oss kan du utbilda dig!

Hos jagvillhabostad.nu kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt