Förening

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige

Ikon för platsvisare På flera orter

EUP Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell ungdomsorganisation. Vi inspirerar och stödjer unga som vill lära sig mer om olika internationella frågor.

EUP Sverige är en självständig organisation i ett internationellt nätverk, European Youth Parliament (EYP) med 40 systerorganisationer runt om i Europa.

Våra projekt och arrangemang görs av unga, för unga. Vi skapar möjligheter för kulturellt utbyte och öppensinnad dialog mellan unga från hela Europa. Vi arbetar för att öka intresset och kunskaperna om europeiska frågor bland unga, främst genom informellt lärande.

Diskutera frågor om Europas framtid – tillsammans med andra lika engagerade unga!

Vårt uppdrag är att Inspirera och stötta ungdomar att utforska sin roll i det demokratiska samhället, genom dialog och interkulturella utbyten. I vårt internationella nätverk öppnar vi dörrarna till Europa för hundratals unga varje år.

Hos EUP Sverige kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt