Verksamhetsplan och olika berättelser

En verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är en beskrivning av vad föreningen ska jobba med under det kommande året. Verksamhetsplanen innehåller mål för verksamheten samt olika projekt och aktiviteter som föreningen ska genomföra. Det bästa är att ta fram verksamhetsplanen samtidigt som ni gör budgeten.

Det är viktigt att det är tydligt vad föreningen ska uppnå, sätt konkreta mål och steg som är mätbara.

Detaljer om hur ni exakt uppnår verksamhetsplanen kan ni göra i ett annat dokument eller verktyg. Syftet är att få en övergripande plan.

Det är årsmötet som godkänner verksamhetsplanen.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en beskrivning av vad föreningen har gjort under året som gått och det är styrelsen som ansvarar för att sammanställa den. Den ska innehålla information om vilka som arbetar i styrelsen, hur många medlemmar föreningen har, hur föreningen har synts och vad man har gjort.

På årsmötet presenterar styrelsen verksamhetsberättelsen för medlemmarna så de kan se om målen är uppnådda. Efter det lägger styrelsen den till handlingarna.

Revisionsberättelse

Revisorn granskar föreningens ekonomi för föregående år, ger styrelsen ansvarsfrihet (om de har gjort sitt jobb) och skriver revisionsberättelsen inför årsmötet.

På andra webbplatser

Gå en utbildning i föreningskunskap, kolla in alla studieförbund här