Styrelsearbete

Ett aktivt engagemang hos styrelsen skapar de bästa förutsättningarna för en välmående förening. Att arbeta i en styrelse är både roligt och spännande och ger dig en möjlighet att jobba med det du brinner för. Du utvecklas som person och får dessutom massa erfarenheter.

Det viktigaste är att du har ett driv, en vilja att göra något och är beredd att lägga ner tid på styrelsearbetet. Det praktiska med att arbeta i en styrelse kommer du lära dig.

När du engagerar dig i en styrelse kallas det ibland för att du tar ett förtroendeuppdrag.

I en styrelse finns flera olika roller och det är ofta bäst att den består av personer med olika typer av kompetenser och erfarenheter. En mix av personer som har varit med länge och helt nya personer skapar ofta olika perspektiv.

På kort och lång sikt

Det är viktigt att tänka ett år framåt men även på längre sikt. Se till att ni har ett långsiktigt strategiskt arbete och kom ihåg att sätta föreningens mål och bästa framför er egen personliga agenda. Att arbeta i en styrelse är att jobba tillsammans mot samma mål.

Frågor att ställa er:

 • Vad är vår förening idag och vilka mål har vi?
 • Vad står vår förening för, vad är vår värdegrund?
 • Vilka prioriteringar behöver vi göra för att nå dem?
Fundera tillsammans på vad er förening står för.

Ett vanligt år i styrelsen

Kortfattat är årsmötet det högsta beslutande organet och där tar ni de avgörande besluten. På årsmötet väljer ni styrelsen som sedan ansvarar för att det som ni beslutade på årsmötet, blir gjort.

 1. Årsmöte – årets viktigaste möte!
  Gå igenom hur förra året gick, både verksamheten och ekonomin.
  Ta beslut om stadgarna (på ert första årsmöte, sen endast om ni ska ändra stadgarna).
  Anta verksamhetsplanen och budget för kommande år.
  Välj styrelse och ordförande.
  Det är också bra att välja revisorer på årsmötet.
 2. Konstituerande möte
  Håll det direkt efter årsmötet, det är det vanligaste.
  Besluta om vem eller vilka som får teckna bankkonto och avtal för föreningen.
  Välj sekreterare och kassör.
  Skriv protokoll och skicka det till banken.
 3. Styrelsemöten
  Det är föreningens stadgar som bestämmer hur många styrelsemöten ni ska genomföra varje år.
 4. Driva föreningens verksamhet
  Under året genomföra projekt och aktiviteter enligt antagen verksamhetsplan och budget.
 5. Ta fram verksamhetsplan för kommande år
  Planera vad ni vill göra nästa år och hur ni ska genomföra det.
 6. Lägg budget för kommande år
  Glöm inte att budgeten måste stämma överens med verksamhetsplanen.
 7. Göra bokslut och verksamhetsberättelse
  Revisorn gör en utförlig ekonomisk redovisning (bokslut) och styrelsen ansvarar för att skriva verksamhetsberättelsen för året som har gått.

Och så klart, HA KUL! Du orkar mer om du har roligt, så se till att bidra med att skapa en bra stämning i styrelsen.

Övriga uppgifter och ansvar

 • Arbeta för att få fler medlemmar.
 • Söka pengar efter behov.
 • Lyssna på föreningsmedlemmarnas önskemål och synpunkter när ni utvecklar verksamheten.

Regler och lagar

Ideella föreningar saknar särskilda regler och lagar som styr vad styrelsen ansvarar för, det som gäller är god föreningssed samt att ni följer föreningens stadgar.

Föreningen behöver följa och anpassa sin verksamhet till vissa andra regler och lagar. Det kan till exempel vara bokföringslagen, arbetsmiljölagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och diskrimineringslagen.