Förening

Tilia

Ikon för platsvisare På flera orter

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa och finns för dig som är ung och behöver någon som lyssnar. Vi finns här 365 dagar om året och över hela landet.

På Tilia finns en frizon, där det är tillåtet att bara vara, tillåtet att känna. Det finns inte alltid självklara svar, vi provar oss fram tillsammans. Vi ger stöd på olika sätt: via chatt och mail, lokalt på en av våra 5 orter, självkänsla-grupper på BeYou online eller i lägerverksamhet.

Du kan göra stor skillnad i en ung människas liv!

Våra i dagsläget cirka 100 volontärer är våra hjältar och har alla känt av psykisk ohälsa på olika sätt. Vår verksamhet görs möjlig av ideell kraft och vi har mött och stöttat tusentals unga sedan starten 2012.

En stor pusselbit i Tilias arbete är självkänsla. Vi arbetar nära barn och unga med att stärka deras självkänsla i stödgrupper och under lägerverksamhet. Vi håller även föreläsningar och workshops för både unga och vuxna för att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa samt har metoder, verktyg och material att ta del av.

Hos Tilia kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Bli ungdomsledare
  • Jobba i ett specifikt projekt