Förening

Röda Korsets Ungdomsförbund

Ikon för platsvisare På flera orter

Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Röda Korset Ungdomsförbundet är en av Sveriges största religiöst och politiskt obundna ungdomsorganisationer.

I våra verksamheter utgår vi från Barnkonventionen. Röda Korsets Ungdomsförbund hjälper till med läxor, chattar med unga om det som kan kännas jobbigt och svårt. Vi pratar med skolelever om asylfrågor och träffar ensamkommande unga som nyligen har kommit till Sverige. Våra frukostklubbar ser till att skolbarn får en bra start på dagen. För att barn och unga ska få inflytande över sin träning och sin idrott, ger vi dem olika verktyg. Utöver det utbildar vi även unga idrottare och ledare i barnkonventionen.

Vi finns där barn och unga behöver oss som mest.

Vi ställer upp och finns för alla barn och unga! Det gör vi oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, rasifieringsprocesser, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk status eller klass.

Hos Röda Korsets Ungdomsförbund kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hjälpa någon annan
  • Arbeta administrativt
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt