Förening

Mattecentrum

Ikon för platsvisare På flera orter

Mattecentrum är en ideell förening som erbjuder gratis läxhjälp i matte till barn och unga.

Vi vill öka kunskapen i matte bland Sveriges skolelever. Vi tycker att det ska vara lika för alla att lära sig matte och Mattecentrum verka därför för en likvärdig kunskapsinhämtning.

Över 100 räknestugetillfällen varje vecka!

Du kan engagera dig som volontär i Pluggakuten.se eller i någon av våra 30 räknestugor som vi driver på skolor, bibliotek och andra lokaler över hela landet. Här ger du individuell mattehjälp tillsammans med Mattecentrums övriga fantastiska volontärer. Just nu är vi över 500 personer som engagerar sig ideellt för att hjälpa barn och unga med matematik.

Du kan också arbeta i Mattecentrums styrelse, vi vill gärna ha ännu fler unga på styrelseposter!

På webben erbjuder vi

Matteboken.se

En komplett mattebok med teori, videolektioner och räkneövningar. Matteboken.se finns även i en språkversion på arabiska.

Formelsamlingen.se

Här finns alla formler som behövs i matematik, fysik och kemi.

Pluggakuten.se

Ett forum där elever kan ställa frågor inom matematik eller andra skolämnen och få hjälp, eller hjälpa någon annan.

Förutom detta anordnar Mattecentrum konvent i städer hela landet inför de nationella proven i matematik på våren.

Hos Mattecentrum kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Hjälpa någon annan
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt