Förening

Sveriges Ungdomsråd

Ikon för platsvisare På flera orter

Vill du bidra till att ge unga mer makt? Sveriges ungdomsråd vill att unga ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag.

Sveriges Ungdomsråd är partipolitiskt och religiöst obundet och hjälper unga från hela landet att komma i kontakt med varandra. Vi ger inspiration och kunskap kring de problem som unga kan stöta på. På många ställen runt om i landet saknar unga möjligheter att komma till tals. Det är det vi försöker ändra på.

Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller viss stadsdel. Syftet med ett ungdomsråd är att göra livet bättre för sig själv och andra unga i närsamhället. 

Unga ska få komma till tals!

Hos Sveriges ungdomsråd finns massor att göra! Du kan till exempel jobba med vår kommunikation, planera event, hjälpa till med administration, hålla utbildningar eller något annat som lockar dig.

Hos Sveriges Ungdomsråd kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli eller ha en mentor
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hjälpa någon annan
  • Arbeta administrativt
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt