Förening

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Ikon för platsvisare På flera orter

SDUF är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Vi kämpar för att döva och hörselskadade barn och unga ska leva i ett tillgängligt samhälle!

Som medlem i Sveriges Dövas Ungdomsförbund spelar det ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar. Det viktigaste är att du är teckenspråkig eller intresserad av teckenspråk!

SDUF driver ett intressepolitiskt arbete för dig som är ung och teckenspråkig. Det arbetet innebär att vi bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar din situation. Vi skriver insändare, remissvar och betonar dina rättigheter i olika sammanhang. Och vi gör det gärna tillsammans med dig! Vårt mål är att nå ut till allmänheten, myndigheter och politiker.

Rätten till teckenspråk i alla sammanhang!

Vi vill inte att dina möjligheter till skola, fritid, kultur och jobb ska begränsa dig på grund av att du behöver teckenspråk i din kommunikation. Just diskriminering och okunskap är ofta orsaken till att döva och hörselskadade blir utestängda från olika valmöjligheter.

Varje år arrangerar vi sommarläger, språkresor och temadagar för barn och unga. All verksamhet är naturligtvis teckenspråkig. På våra läger har vi inte bara lek och bus, utan stärker döva och hörselskadades barn och ungas identitet och självkänsla.

I våra lokala ungdomsklubbar kan du påverka genom våra förbundsstämmor (som medlem har du rösträtt), delta på roliga aktiviteter, få möjlighet att påverka politikerna där du bor och träffa andra medlemmar.

Hos Sveriges Dövas Ungdomsförbund kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Bli ungdomsledare/lägerledare
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt