Förening

Svenska Skolidrottsförbundet

Ikon för platsvisare På flera orter

Unga som leder unga och alla får vara med – låter det lockande? Starta din en egen skolidrottsförening och sprid rörelseglädje bland barn och unga!

Svenska Skolidrottsförbundet är barn och ungas egen förening. Här idrottar unga på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Vi är en riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar.

Sprid rörelseglädje bland barn och unga!

Genom att starta och driva en egen skolidrottsförening, en Skol-IF, skapar ni rörelseglädje och sammanhållning i er skola. För barn och unga kan en Skol-IF på skolan betyda mycket. Den kan till exempel bidra till att barn och unga får bättre hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att de orkar mer. Och så klart, det är kul att träna och ger en kick.

Det är enkelt att starta en Skol-IF. Detta får du:

  • Vara en del av styrelsen som består av unga medlemmar med stöd av en vuxen.
  • Utbildning i föreningslära och ledarskap.
  • Lära dig om demokrati och medlemsinflytande.
  • Massor med kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter.

Starta en Skol-IF så får ni också vara en del av Skoljoggen, Sveriges största rörelsefest för barn och unga. Skoljoggen arrangeras i skolor runt om i landet varje höst och varje år deltar närmare en halv miljon barn och unga.

Det räcker att ni är några som vill idrotta tillsammans under organiserade former. Så passa på att starta en egen Skol-IF och planera något spännande och roligt. Och vill ni nå ut till fler – boka Skolidrottsförbundets Instagram Stories under några dagar eller en vecka.

Hos Svenska Skolidrottsförbundet kan du:

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta administrativt
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare