Förening

Öresund Muay Thai Camp

I Malmö har Frysbox kampsportsträning kombinerat med dialog och självstärkande aktiviteter. Vi bygger gemenskap, trygghet och självkänsla.

Vi på Öresund Muay Thai Camp och Frysbox Malmö tror på att fysisk träning ger utlopp för många olika känslor samtidigt som det främjar hälsa och välbefinnande. Träning i thaiboxning ger kunskaper i självförsvar och bra kroppskontroll, men även mental träning. Det ger ett disciplinerat tänkande, grundat på en filosofi med respekt och ödmjukhet inför andra människor.

Thaiboxning för alla!

Idrott och andra passionerade intressen är en effektiv skyddsfaktor som hindrar många ungdomar från att hamna snett i livet. I träningsgruppen skapas en miljö för ungdomarna att prata, bli hörda och känna delaktighet, tillhörighet och ansvar. Vi jobbar med värderingar, att känna och sätta sina egna gränser och få mer självförtroende.

Frysbox är ett projekt där vi inom Fryshuset samarbetar med olika ideella föreningar inom kampsport. Vi kvalitetssäkrar metoden Frysbox genom utbildning och handledning. Idag finns Frysbox i Stockholm, Malmö och Karlstad.

Hos Öresund Muay Thai Camp kan du

  • Anordna event och aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare