Förening

Ny Generation

Ikon för platsvisare På flera orter

Ny Generation är en helt fristående, allkristen ideell förening. Vår verksamhet sker främst i våra självständiga lokalavdelningar, som vi kallar skolgrupper. De drivs av engagerade elever och studenter som ber för sin skola och genomför utåtriktade satsningar som lyfter fram det kristna kärleksbudskapet.

Ny Generation är en rörelse av kristna ungdomar som tar Jesu kärlek till sina skolor. För oss är skolan världens viktigaste plats och en miljö där det kristna kärleksbudskapet behövs i både ord och handling. Det gör vi till exempel genom att sätta oss bredvid en ensam person i matsalen, dela ut biblar i julklapp till skolkompisar eller bjuda på frukost en helt vanlig torsdag. Bara för att visa på Guds kärlek och att det kristna livet innebär ett liv som handlar om andra.

En kristen skolgrupp på varje skola och universitet!

Många av våra skolgrupper träffas en eller flera gånger i veckan för att be för skolan tillsammans, och för att planera och genomföra utåtriktade satsningar som lyfter fram det kristna kärleksbudskapet eller bidrar till en bättre stämning på skolan. Många tar också ett aktivt socialt initiativ för att motarbeta mobbning och utanförskap.

Ny Generations uppgift är att ge stöd, råd och hjälp åt det lokala arbetet.

Hos Ny Generation kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli eller ha en mentor
  • Bli medlem
  • Hjälpa någon annan
  • Jobba i ett specifikt projekt