Förening

Friluftsfrämjandet

Ikon för platsvisare På flera orter

Sveriges största friluftsorganisation vill få fler att njuta av friluftslivet! Vi driver även frågor om barns hälsa, friluftsmiljö, allemansrätten och stadsplanering.

Som medlem i Friluftsfrämjandet kan du välja bland tusentals små och stora äventyr. Eller engagera dig ideellt och få utbildning, personlig utveckling, gemenskap och en chans att komma ut i naturen oftare. Alla tusentals äventyr som genomförs året runt, är möjliga med hjälp av våra ideella ledare. Du kan exempelvis bli fjälledare, barnledare eller naturparkourledare. Ditt engagemang gör det möjligt för ännu fler att komma ut i naturen – stora som små. Bli en del av oss och låt äventyret börja!

Ett friluftsliv för alla!

Friluftsfrämjandet samarbetar med flera andra organisationer, erbjuder ledarutbildningar och genomför projekt tillsammans med unga. Allt för att så många som möjligt ska kunna njuta av friluftslivet – nu och i framtiden.

Samhällspåverkan

Vi verkar politiskt för att Sverige ska ha en god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling. Och vi arbetar för att bevara allemansrätten samt för att förskolor och skolor inkluderar friluftsliv i läroplanen. Vi deltar även aktivt i forskningsprojekt, bedriver opinionsbildning och debatterar flitigt aktuella frågor som är viktiga för friluftslivet. Dessutom engagerar vi oss i olika myndigheters arbetsgrupper.

Hos Friluftsfrämjandet kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Jobba i ett specifikt projekt