Förening

Ung i FUB

Ikon för platsvisare På flera orter

Ung i FUB drivs inom Riksförbundet FUB, som är en organisation som jobbar med barn, ung och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar

Ung i FUB är ett nätverk för ungdomar och ung vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning (IF).

Nätverket är en social mötesplats där ung medlemmar får möjlighet att lära känna nya vänner och organisera sig tillsammans. Syftet är att öka ungdomars organisering och möjlighet att ta plats i samhället, med fokus på jämställdhet, rättigheter och att göra sin röst hörd. Ungdomsgrupperna är till för unga som går eller har gått i särskolan.

Ge järnet, ta plats och gör din röst hörd!

Idag finns ungdomsgrupper i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Klippan. Planen är att utöka verksamheten så den finns över hela landet.

Bakgrund

Unga personer med IF stängs ofta ute från stora delar av samhället. Det är en grupp som på flera sätt har sämre levnadsvillkor än andra ungdomar.

Unga personer med IF har större andel arbetslöshet, fler sjukskrivningar och deltar i det politiska rummet i lägre utsträckning än den övriga befolkningen. Unga tjejer med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta. De utsätts för flerfaldig diskriminering både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning.

Viljan att engagera sig bland unga med IF finns, men det kräver långsiktiga satsningar med fokus på deltagande, egenmakt och organisering. Och det är det som Ung i FUB vill göra.

Hos Ung i FUB kan du

  • Anordna event eller aktiviteter
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt