Vad är yttrandefrihet?

Yttrandefrihet är en viktig grundpelare i demokrati. I den första filmen om Yttrandefrihet träffar vi Nils Funcke, Yttrandefrihetsexpert, Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter och Siri Hill, styrelseledamot Reportrar utan gränser. Vi diskuterar vad yttrandefrihet innebär, varför den finns, om en kan säga precis vad man vill, vad journalistiken har för funktion i samhället, på vilket sätt yttrandefrihet, journalistik och demokrati hänger ihop, om en som chefredaktör bör ge alla typer av åsikter utrymme, hur pressfrihet och yttrandefrihet hänger ihop, hur inskränkningar i pressfriheten påverkar demokratin samt tilltron till medier och fake news.

Vill du engagerad dig politiskt? Genom att gå med i en förening kan du få möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar, att bli en bättre debattör och hur du driver igenom politiska förslag. Klicka på knappen för att hitta politiska föreningar du kan gå med i!