Undersökning presenterad i Nyhetsmorgon

Tisdag den 11 januari var Henrik Almén (projektledare) med i Nyhetsmorgon och presenterade en undersökning om ungdomars villkor och möjlighet till att delta föreningslivet. Med var också Stina Calvert-Smith från Sätra Sportklubb som berättade om sina personliga upplevelser.

Inslaget går att se nedan:

TV4 Nyhetsmorgon: Ungas villkor

Undersökningen genomfördes av Raoul Wallenberg Academy tillsammans med Fryshuset. I den har vi tittat närmare på ungas tillvaro i samhället. Undersökningen är genomförd av Rasmussen Analys på uppdrag av Raoul Wallenberg Academy. Den genomfördes som en enkätundersökning med 1001 respondenter födda mellan 2000 och 2005. Insamlingsperioden var 18-21 oktober 2021.

Raoul Wallenberg Academy arbetar för att hjälpa nästa generations ledare i frågor som rör demokrati, hållbarhet och organisering. Därför är målet är att fler unga ska engagera sig i föreningslivet där de tränar sina demokratiska förmågor.

Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar. Det med övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Undersökningen har gjorts inom ramarna för det av Svenska Postkodlotteriet finansierade projektet Non-Silence Generation.

Det här dokumentet innehåller ett urval av de slutsatser och resultat som kommer av en undersökning som presenterades i Nyhetsmorgon den 11 januari.