Förening

Volymen på max

Ikon för platsvisare På flera orter

Ungdomsprojektet Volymen på max drivs av Riksförbundet FUB, som är en organisation som jobbar med barn, unga och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar

Volymen på max är ett nätverk för ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

Nätverket är en social mötesplats där unga medlemmar får möjlighet att lära känna nya vänner och organisera sig tillsammans. Syftet är att öka ungdomars organisering och möjlighet att ta plats i samhället, med fokus på jämställdhet, rättigheter och att göra sin röst hörd. Ungdomsgrupperna är till för unga som går eller har gått i särskolan.

Ge järnet, ta plats och gör din röst hörd!

Under hösten 2019 tar Volymen på max fram metodmaterial till andra ungdomar med IF. Målet är att nå ännu fler ungdomar och få dem att engagera sig i projektet.

Idag finns det två ungdomsgrupper, en i Uppsala och en i Klippan. Planen är att utöka verksamheten så den finns över hela landet.

Bakgrund till projektet

Unga personer med IF stängs ofta ute från stora delar av samhället. Det är en grupp som på flera sätt har sämre levnadsvillkor än andra ungdomar.

Unga personer med IF har större andel arbetslöshet, fler sjukskrivningar och deltar i det politiska rummet i lägre utsträckning än den övriga befolkningen. Unga tjejer med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta. De utsätts för flerfaldig diskriminering både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning.

Viljan att engagera sig bland unga med IF finns, men det kräver långsiktiga satsningar med fokus på deltagande, egenmakt och organisering. Och det är det som Volymen på max vill göra.

Hos Volymen på max kan du

  • Anordna event eller aktiviteter
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hjälpa till med sociala medier
  • Jobba i ett specifikt projekt