Förening

Unga Drogförebyggare

Ikon för platsvisare På flera orter

Unga Drogförebyggare är en ideell organisation för unga som väljer att vara drogfria.

Vi skapar förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabisbruk. Unga Drogförebyggare finns på skolor och fritidsgårdar runt om i Sverige.

Ta aktivt avstånd från tobak och andra droger tillsammans med oss!

Unga Drogförebyggare arrangerar utbildningar och föreläsningar, nationella mötesplatser för unga och bjuder in till internationella läge. Vi utbildar våra medlemmar till att vara förebilder för andra och sprida vidare kunskap och engagemang lokalt. Vi arbetar även opinionsbildande i drogpolitiska frågor och representerar ungas röst både nationellt och lokalt.

Hos Unga Drogförebyggare kan du

  • Anordna events eller aktiviteter
  • Arbeta i en styrelse
  • Bli medlem
  • Engagera dig som ungdomsledare
  • Hjälpa till med sociala medier